JE VÝHODNĚJŠÍ PRONAJÍMAT NEMOVITOSTI NA FLORIDĚ DLOUHODOBĚ NEBO KRÁTKODOBĚ?

Pronájmy na Floridě, ať už se jedná o krátkodobé či dlouhodobé, jsou z hlediska výnosnosti mnohem výhodnější než většina pronájmů v České republice a ostatních Evropských zemí. Zatímco CAP RATE (= míra výnosnosti) v Evropě se pohybuje mezi 2 a 4%, na Floridě dosáhnete obvykle 6 až 8%.Je to dáno jednak pořizovací cenou, protože srovnatelné nemovitosti na Floridě jsou levnější, ale také vyššími nájmy. 


Krátkodobé pronájmy = short term rentals

Ve většině států USA jsou za krátkodobé považovány pronájmy do 30ti dnů, ale na Floridě jsou to pronájmy do 6ti měsíců.


Výhody

 • vyšší nájem než u dlouhodobých pronájmů
 • lepší kontrola nemovitosti mezi jednotlivými pronájmy
 • možnost měnit cenu (např. v době festivalů, sportovních utkání apod.)
 • flexibilita pro vlastní použití nemovitosti


Nevýhody

 • vyšší poplatky za management (20-25%) nebo více práce  
  Nejpopulárnější platformy Airbnb a VRBO, smart locks apod. v dnešní době management   zjednodušují.
 • častější úklidy nemovitosti
 • vyšší opotřebení nemovitosti
 • větší pravděpodobnost období, kdy se nemovitost nepronajme
 • placení turistické daně   
  Tzv. tourist development tax se na Floridě platí pouze z krátkodobých pronájmů a je to 5% z hrubého zisku. Města jí používají na marketing turismu, údržbu muzeí a jiných památek, renovaci pláží apod.


Dlouhodobé pronájmy = long term rentals

Výhody

 • jednodušší a levnější management (poplatky za management 8-12%) 
 • menší náklady na údržbu
 • konzistentní příjem z pronájmu
 • nájemníci platí služby (elektřinu, vodu, internet, tv apod.)
 • nájemníci provádějí drobné opravy

 

Nevýhody

 • nižší nájmy
 • menší flexibilita
 • nutno dodržovat zákony na ochranu nájemníků týkající se výpovědní lhůty, zvyšování nájmu apod.


 

Je určitě vhodné přemýšlet o tom, jakým způsobem budete nemovitost na Floridě využívat a pronajímat už před koupí nemovitosti. Realitní makléř by Vám měl zjistit jednak regulace města, protože krátkodobé pronájmy jsou městy povolovány pouze v určitých oblastech a také regulace asociace vlastníků, které mají většinou pro pronájmy svá vlastní pravidla. V některých asociacích může být povoleno pronajímat nemovitost až po 2 letech vlastnictví, v jiných zase osobám nad 55 let anebo maximálně 4x do roka apod.