Naše služby

Náš tým se soustředí nejen na zprostředkování nákupu či prodeje nemovitostí na Floridě, ale pro své klienty nabízíme komplexní služby v oblasti realit.

Na základě specifikace klienta, vyhledáme konkrétní nemovitost. Je velice důležité umět dobře naslouchat a správně porozumět klientovým požadavkům a potřebám a umět je převést v realitu. Trh s nemovitostmi v USA je velice specifický, s omezeními a pravidly, která jsou pro českou klientelu leckdy novinkou. Proto je velmi důležité umět tyto odlišnosti klientovi správně vysvětlit. 

Provedeme Vás celým procesem nákupu, který je jiný než v České republice, jak je ostatně nastíněno výše. Vysvětlíme Vám celý postup a budeme po celou dobu nápomocni. Nákupem nemovitosti pro nás práce nekončí, je zde celá řada návazných služeb, které můžeme klientovi nabídnout. Dlouholetá znalost místního prostředí je samozřejmě obrovskou výhodou. 

Spolupracujeme s týmem právníků a daňových poradcům, i česky mluvícími, kteří Vám rádi pomohou s otázkami souvisejícími s vlastnictvím nemovitosti v USA. 

Samozřejmostí je ale také pomoc s nastavením souvisejících služeb, nastavení energií, správa nemovitosti apod.

Vše výše uvedené a další podrobnější informace s Vámi rádi prodiskutujeme na osobním setkání v Praze či kdekoliv v České republice, případně jiných místech bez nutnosti návštěvy USA. Díky tomu, že dnešní doba nabízí možnost téměř vše řešit distančně, je samozřejmostí se spojit s kolegy v USA a udělat případné prohlídky i na dálku.

 

Pokud disponujete hotovostí, tak celý proces nákupu nemovitosti lze dokončit do 2 týdnů. 

Hlavní roli v procesu hraje tzv. closing agent. Jde v podstatě o právní firmu, vybranou buď kupujícím či prodávajícím, která řídí celý kupní proces. Garantuje, že na nemovitosti neváznou žádné zástavy, bere do úschovy peníze, zařizuje všechny nutné dokumenty k převodu nemovitosti, vypracovává přehledný rozpis financí a zorganizuje closing, při kterém vyplatí provize makléřům, zaplatí prodávajícímu, provede úkony nutné k zápisu změn do katastru.

Po vytipování správné nemovitosti, podává kupující nabídku, která má písemnou formu a je-li prodávajícím akceptována, jde o právoplatně uzavřenou kupní smlouvu na nemovitost. Nabídka je často časově limitována, zpravidla 24 či 48 hodin. Pokud má prodávající k nabídce připomínky či změny, jde o protinabídku a je na rozhodnutí kupujícího zda ji akceptuje či ne. Pokud dojde ke shodě a podpisu obou stran, je tato smlouva závazná.

Pokud je nabídka akceptována, do několika dnů je nutné složit zálohu do úschovy ke closing agentovi. 

V této fázi bývá zpravidla požadováno doložení dostupnosti finančních prostředků, např. výpis z bankovního účtu. Pokud bude koupě nemovitosti financována z úvěru, přikládá se doklad o prekvalifikaci.

Záloha je vratná v plné výši pokud kupující neobdrží financování či pokud není spokojen s výsledky inspekce. V rámci inspekce může kupující odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Doba na inspekci je vždy součástí kupní smlouvy, zpravidla bývá 10-15 dní. 

Před closingem samotným doručí closing agent oběma stranám tzv. closing statement, ve kterém je jasně uvedeno, jaké poplatky hradí která strana a kolik bude výsledná suma, kterou po odečtení všeho prodávající obdrží. 

Pokud je klient u closingu přítomen, podepisuje dokumenty přímo na místě, pokud ne, dokumenty obdrží elektronicky, s vyznačením podpisů, které je potřeba notářsky ověřit.