PROČ JE PROCES PRODEJE NEMOVITOSTI V USA MNOHEM RYCHLEJŠÍ

Proces prodeje nemovitosti v hotovosti od doby inzerce trvá v USA průměrně jeden měsíc, zatímco v Čechách měsíce tři. Proč?

<a href="https://www.freepik.com/free-photo/hands-agent-client-shaking-hands-after-signed-contract-buy-new-apartment_5216323.htm#query=handshake%20house&position=11&from_view=search&track=sph">Image by jcomp</a> on Freepik

  • Díky OPEN HOUSE si nemovitost současně prohlédne více zájemců.
  • Používají se elektronické podpisy.
  • Prodávající má po nabídce od kupujícího na rozmyšlenou 24, maximálně 48 hodin.
  • Kupní smlouvu netvoří právníci, ale používá se standardní smlouva schválená pro daný stát. Tím odpadá zdlouhavé připomínkování.
  • Proces finalizuje closing agent, kterého si vybere buď kupující nebo prodávající. Ten zajistí všechny potřebné dokumenty a ručí za to, že na nemovitosti nejsou žádná zástavní práva, také zaregistruje nového majitele. Neexistuje žádná 20ti denní ochranná lhůta jako na českém trhu.
  • Při closingu closing agent předá kupujícímu klíče od nemovitosti, prodávajícímu peníze, realitním makléřům jejich provize. Vše v jeden den současně.